Bewegen

Houvast bij beweging

Alles vloeit, alles beweegt, alles verandert. Organisaties en medewerkers zijn effectief naar de mate waarin zij deze realiteit zien en er naar handelen. Tegelijk heb je innerlijke houvast en kracht nodig om je niet willoos in elke denkbare richting te laten voeren. Wie zijn wij zelf als organisatie? Welke belofte doen wij aan onze omgeving? Wat betekenen we voor hen? Als we dat benoemen en als de medewerkers er warm voor lopen om deze belofte waar te maken worden we een vaste en betrouwbare partner voor onze klanten.